• Mã QR
  • Hải Bình Gia Lai
 • Hải Bình Gia Lai
  Hải Bình Gia Lai
  Hải Bình Gia Lai
 • 02693 827 799 - Hotline: 0844 818 181
 • haibinhgialai@gmail.com
 • 1327 Trường Chinh, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
 • Gửi thư